site

Przelicznik wag kuchennych

Niektórzy twierdzą, że tak naprawdę liczą się kwestie ekonomiczne, jak przepaść płacowa równa płaca za równą pracę. Dlaczego w dalszym ciągu kobiety zarabiają przeciętnie mniej od mężczyzn i dlaczego, jeśli w danej sytuacji czyni się wysiłki, by zrównać płace, już po kilku latach zarobki kobiet ponownie odbiegają na niekorzyść od zarobków mężczyzn? To także może być kwestią sposobu wysławiania się, ponieważ to, co się dostaje, zależy od tego, co się mówi. Maijorie i Lawrence Nadlerowie podejrzewali, że otrzymywanie podwyżek, awansów oraz innych korzyści zależy od umiejętności negocjacyjnych i że pod tym względem kobiety mogą być w gorszej sytuacji od mężczyzn. Przebadali to zagadnienie, prosząc grupę 174 studentek i studentów o odemnie negocjacji w sprawie płacy. Okazało się zgodnie z przewidywaniem że kobiety otrzymały niższe podwyżki od mężczyzn. Badacze zebrali też mnóstwo innych fascynujących wyników: przeciętnie studenci odgrywający przełożonych dawali niższe podwyżki niż odgrywające te same role studentki, chociaż studenci początkowo oferowali więcej niż studentki. Innymi słowy, studentki odgrywające przełożone w następstwie negocjacji podnosiły swoje oferty znacznie bardziej. Co jeszcze bardziej interesujące, ale i niepokojące, studenci odgrywający przełożonych dawali większe podwyżki grającym podwładnych studentom niż studentkom, chociaż może to być związane z faktem, że studenci żądali początkowo więcej niż studentki. W końcu najniższe podwyżki zostały wynegocjowane w rozmowach studentek odgrywających podwładne z mężczyznami jako szefami.

error: Content is protected !!