site

Witamy u rileyów

Chociaż czynniki wpływające na podejmowanie decyzji są takie same u mężczyzn i u kobiet, a każda osoba ma własny styl, wydaje się, że kobiety są bardziej skłonne do ukrywania swej pewności siebie, a mężczyźni swych wątpliwości. Dziewczynki od dzieciństwa uczą się łagodzenia swoich słów, by nie brzmieć zbyt agresywnie to znaczy zbyt pewnie siebie. Większość dziewczynek uczy się, że nadmierna pewność siebie prowadzi do utraty popularności wśród rówieśniczek. Badacze obserwujący dziewczynki podczas zabawy odkryli, że grupy dziewczęce karzą, a nawet wykluczają ze swego grona dziewczynkę, która wydaje się zbyt pewna siebie. Antropolog Maijorie Hamess Goodwin zauważyła, że dziewczynki krytykują wyróżniające się koleżanki, mówiąc: „Myśli, że jest sprytna” albo „Myśli, że jest kimś”. Mówienie w sposób dowodzący pewności siebie nie jest u dziewczynek aprobowane. Nie tylko rówieśniczkom nie podoba się, kiedy dziewczynki mówią w sposób zwracający uwagę na ich osiągnięcia. Dorośli także potrafią krytykować takie zachowanie u dziewczynek. Przykładem może być autorka opublikowanego w pewnym czasopiśmie listu stanowiącego reakcję na artykuł o dziesięcioletniej Heather DeLoach, która zyskała sławę dzięki stepowaniu w stroju pszczółki w rockowym teledysku. Heather została przedstawiona w artykule jako osoba nadal onieśmielona przez inne sławy („Poznałam Janet Jackson i dostałam autograf Madonny, ale nie pozwolono mi robić zdjęć”), lecz nie przejmująca się własną popularnością („Tak często widzę się w telewizji, że kiedy pojawia się Pszczółka, przełączam program”). Podobnie jak inne dziewczynki, o swoich dobrych stopniach mówiła z rezerwą („tak jakby same piątki”). Przytoczono jednak także jej inne słowa: „Jestem niezwykle utalentowana. Kiedy tylko reżyser mnie zobaczył, od razu mu się spodobałam. Bardzo się staram być aktorką i jestem po prostu świetna. Jestem jedyną i niepowtarzalną Pszczółką”.

error: Content is protected !!